Privacyverklaring

1. Persoonsgegevens die CleverWise Consultancy verwerkt

Privacy

 1. Deze privacyverklaring geeft inzicht in de gegevens die CleverWise Consultancy verwerkt, hoe daarmee wordt omgegaan en waarom deze gegevens verzameld worden.
 2. CleverWise Consultancy neemt privacy serieus. Wanneer u gebruik maakt van de website, van de daarop vermelde diensten of omdat u gegevens verstrekt, dan verwerken wij persoonsgegevens over u.
 3. De door u aan ons verstrekte gegevens worden op een uiterst zorgvuldige manier verwerkt.

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die CleverWise Consultancy van een websitebezoeker kan verwerken

 1. Naam;
 2. Mailadres/postadres;
 3. Telefoon;
 4. Overige persoonsgegevens die u bij het contact actief verstrekt;
 5. Locatiegegevens;
 6. Gegevens over uw activiteiten op de website;
 7. IP-adres;
 8. Internetbrowser en apparaat type.

 3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Minderjarige
De website en de dienstverlening hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering daarvoor verkregen schriftelijke toestemming van ouders of voogd. CleverWise Consultancy kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Derhalve is het ouders aan te raden betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kan voorkomen worden dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

4. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

Mocht u ervan overtuigd zijn dat zonder de hiervoor vermelde schriftelijke toestemming persoonsgegevens over een minderjarige per ongeluk verzameld zijn, dan kunt u contact opnemen met ursela@cleverwise.nl. In dat geval zal alle informatie verwijderd worden.

5. Doeleinden en bewaartermijn van de verzamelde gegevens

Doeleinden

 1. Gegevens worden verzameld om u te kunnen mailen dan wel u te bereiken in het kader van de dienstverlening.
 2. Gegevens worden verzameld om u informatie toe te kunnen sturen.
 3. Gegevens worden verzameld om uw gedrag op de website te kunnen analyseren ter verbetering van de website en de dienstverlening.

Bewaartermijn

 1. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 6. Verwerkingen door derden

Afgezien van de eventueel door ons gebruikte cookies, worden de gegevens die CleverWise Consultancy op de website van u verwerkt niet door derden verwerkt.

7. Bezoek aan de website

Cookies

 1. CleverWise Consultancy maakt gebruik van de volgende cookies.
 2. Functionele cookies: dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit, die ervoor zorgen dat de website naar behoren werkt. Daarbij kunt u denken aan het onthouden van voorkeursinstellingen of aan het optimaliseren van de website en de dienstverlening.
 3. Analytische cookies van derden: deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden doordat gebruik gemaakt wordt van Google Analytics.
 4. Tracking cookies: deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Een adverteerder kan u, als u een website bezoekt waarbij ook hij betrokken is, door het lezen van de cookies herkennen, Mocht u verder surfen, dan kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden, waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd.

Liever geen cookies
Bij uw eerste bezoek aan de website zijn uw cookie-instellingen door uzelf ingesteld. Alle niet- functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment via de website wijzigen.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uw rechten

 1. U mag uw persoonsgegevens inzien;
 2. U mag een verzoek tot correctie van gegevens indienen;
 3. U mag een verzoek doen minder gegevens te laten verwerken;
 4. U mag een verwijdering van uw gegevens aanvragen;
 5. U mag uw gegevens laten overdragen aan iemand anders;
 6. U mag een klacht indienen, zoals verder is beschreven in artikel 8;
 7. U mag vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking sturen naar ursela@cleverwise.nl;
 8. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt CleverWise Consultancy u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 9. CleverWise Consultancy zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

9. Klachtrecht

Interne behandeling
In geval van een klacht, wil CleverWise Consultancy deze graag met u in onderling overleg oplossen. U mag daarvoor contact opnemen met ursela@cleverwise.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarvoor kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag of u kunt contact opnemen met een van de medewerkers: telefoonnummer 088 – 1805 250.

10. Beveiliging van communicatie door SSL – Encryptie

SSL
Ter bescherming van u als websitebezoeker gebruikt CleverWise Consultancy veilige coderingstechnologieën. Uw persoonlijke gegevens worden met SSL (Secure Socket Layer) op de website versleuteld gebruikt. Deze zijn dus niet voor derden zichtbaar. Zo bent u ervan verzekerd dat uw gegevens alleen voor u en voor de server zichtbaar zullen zijn.

Herkenning van de beveiliging?
Bij alle onderdelen van de website waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, wordt SSL-encryptie toegepast. Dit kunt u controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van de website bent, ziet u een slotsymbool rechtsonder of linksboven in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// hetgeen aangeeft dat de pagina beveiligd is.

11. Beveiliging

CleverWise Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u direct contact opnemen met ursela@cleverwise.nl.

12. Vragen

Heeft u opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring, dan kunt u te allen tijde contact opnemen met ursela@cleverwise.nl.