Dobbelsteen met de woorden sharing

Meer tijd voor familie en vrienden

Eigenlijk leef ik niet het leven dat ik wil leiden. Xander is heel helder.

Ik zit in de sales, ik ben er na mijn studie automatisch ingerold. Toen dacht ik nog ‘wel leuk’. Je weet wel, een lease auto, bonus en snoepreisjes naar Spanje. Ondertussen denk ik ‘waar gaat het over’ Altijd die kpi’s, die targets halen. Dodelijk. Daardoor leef ik ook ongezond. Ik zit teveel in die auto, koop uit verveling altijd maar chocolade bij de pomp. En dan hup, door naar de volgende klant. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat deze baan zoveel energie vreet dat ik geen puf meer heb om familie en vrienden te zien. Alle leuke dingen van het leven gaan aan mij voorbij, zo voelt dat tenminste.

Hoe zou jij dat graag willen zien?

Stap 1 Bewustwording –  prioriteer meer tijd voor familie en vrienden

Ik wil een leven leiden dat bij mij past. Een leven meer in balans. Een leven met meer tijd voor familie en vrienden. Een leven dat ook beter is voor mijn gezondheid. Je hoort tegenwoordig zoveel over authenticiteit en over downshiften. Nou dat geldt helaas niet voor mij. Ik doe het tegenovergestelde, helaas!

Hoe zou jij het dan het liefste willen zien?

Nou, het mag van mij allemaal wel een tandje minder.

En dat betekent?

Ik wil wel in de sales blijven, maar dan minder op targets en altijd maar met die stomme kpi’s werken. Die hoge werkdruk is killing en put mij zó uit.

Heb je daar een idee van hoe je dat kunt realiseren?

Nou, door bijvoorbeeld meer aan relatiebeheer te gaan doen en minder op harde sales te zitten.

Denk je daarbij aan een bepaalde functie?

We hebben binnen onze verzekeringstak wel van die functies, maar die verdienen minder.

En dat wil je niet?

Ik twijfel, ik ben natuurlijk een bepaalde levensstandaard gewend. Dus ja, ik wil wel meer rust, maar ik wil niet minder verdienen.

Hoe realistisch is dat?

Goede vraag.

Laten we het eens als volgt bekijken. Welke waarde hecht je aan een hoog salaris, uitgedrukt in een cijfer? En welke waarde hecht je aan meer rust in jouw leven?

O, dat is simpel. Dat hoge salaris krijgt een 7, maar die rust duidelijk een 9. Want ik ben eigenlijk een mensen mens, een familieman. Ik vind het leuk voor vrienden te koken. Maar daar komt al tijden niets meer van.

Als je jezelf dit zo hoort zeggen, wat denk je dan?

Dat ik die stap wel kan zetten.

Je zegt ‘kan’.

Ja, kan. Of wat bedoel je?

Bedoel je met ‘kan’ kunnen of willen?

Ik zie het verschil niet.

Kunnen klinkt nogal theoretisch, willen klinkt praktisch. Van dat laatste ga je ook daadwerkelijk werk maken.

Ja, oké. Ik zie het verschil. Je slaat de spijker op zijn kop.

Leg uit.

Stap 2 Elimineren –  uitstelgedrag

Ik heb toch wel de neiging om die stap uit te stellen. Het is ook nogal wat. Ik moet daar echt heel hard over nadenken wat dat in de praktijk gaat betekenen. Ik zal eerst eens moeten gaan rekenen.

Natuurlijk, het is goed om bij een dergelijke stap niet over één nacht ijs te gaan.

Fijn dat je dat begrijpt.

Zeker. Haastige spoed is immers zelden goed. Denk er maar rustig over na.

Ja, alleen denk ik er nu al meer dan een jaar over. Ik blijf maar dubben, zonder de knoop door te hakken. En het wordt alleen maar van kwaad tot erger. Met deze week veel hartkloppingen. Mijn huisarts zegt dat ik rustiger aan moet doen, mijn vrouw vindt dat ik mij veel te druk maak. Kortom, er moet iets gebeuren.

En ben je er al uit wat dat ‘iets’ is. Je hebt het over relatiebeheer gehad bij de verzekeringstak van jouw werkgever.

Ja, daar kan ik wel eens werk van maken.

Stap 3 Warmdraaien (voorbereiden) – WOOP’en en de commitmentformule voor meer tijd voor familie en vrienden

Kan? Zullen we eens nagaan of dit het nu is?!

Ja, dat lijkt mij een goed plan.

Om dat te onderzoeken gaan we WOOP’en en kijken we hoe sterk jouw commitment is.

Interessant.

Ik zal het je uitleggen. WOOP’en staat voor wish, outcome, obstacle en plan. Laten we nog eens terug gaan naar de basis. Wat is jouw diepste wens?

Nou, het liefste wil ik een rustig leven leiden, goed voor mijn gezondheid met tijd voor familie, vrienden, sport en gewoon de leuke dingen van het leven kunnen doen.

Goed, daarmee heb je direct al antwoord gegeven op de positieve gevolgen van jouw wens. Wat denk je, wat weerhoudt jou ervan een dergelijk leven te leiden?

Ja, dan kom ik stiekem toch weer op geld uit. Het idee dat ik minder zal gaan verdienen, vind ik een onaantrekkelijk idee. En als ik heel eerlijk ben, ook wel een beetje dat statusverlies. Ik ben in de ogen van anderen toch wel de succesvolle Sales Manager met die Tesla voor de deur.

Ja, je werkt er ook hard voor, neem ik aan. De vraag is of je dat risico op hartkloppingen moet lopen. Je gaf aan dat er ‘iets’ moet gebeuren. Dan komen we direct uit op het maken van een plan om deze hindernis te overbruggen.

Tja, plan! Ik ga toch eens onderzoeken hoe ik het beste mijn financiële positie en aanzien (hum) in balans kan brengen. Dit klinkt misschien wel heel sneu………

Waarom sneu?! Het is altijd goed dát te doen wat goed voelt. Dat kunnen we mooi testen met de commitmentformule. Commitment staat voor winst minus kosten plus investering minus opties. Dit klinkt ingewikkelder dan het is. Laten we deze samen maar even uitwerken. Welke winst staat jou voor ogen? We hebben het er al meermaals over gehad, maar het kan geen kwaad dit nog eens scherp te stellen.

Ik wil graag een leven leiden dat goed is voor mijn gezondheid en mijn sociale leven. Dat mag best in de sales maar niet met harde targets. Verder wil ik er qua geld en voor de buitenwereld niet teveel op achteruit gaan.

Helder. Met welke nadelen (we noemen ze ook wel kosten) zou je te maken kunnen krijgen?

Nadelen? Nou, die zie ik niet!

Een minder prettige kant zou bijvoorbeeld onzekerheid kunnen zijn of een nieuwe baan wel dát brengt wat je voor ogen hebt. Een overstap naar ander werk kan ook op een teleurstelling uitlopen. Dat hoeft niet, maar is wel iets om rekening mee te houden.

O, als dat alles is. Dat durf ik wel aan. Zeker als ik binnen het bedrijf van werk switch.

Als dat haalbaar is. Wat zou je daarvoor moeten doen ofwel welke investering vergt dit van jou?

Elke nieuwe job moet je je weer eigen maken. Misschien moet ik wel een cursus volgen, maar dat vind ik wel leuk. Iets nieuws leren is nooit verkeerd.

Dit alles klinkt tot op heden positief. Rest ons nog het laatste item van de commitmentformule te bespreken, namelijk de opties. Zijn er aantrekkelijkere alternatieven denkbaar?

Ik denk het eigenlijk niet, tenminste als ik mijn financiële situatie niet teveel in gevaar wil brengen.

Van anderen hoor ik trouwens ook wel eens dat ze een dag minder gaan werken. Of in geval van jouw grote ervaring verkooptrainingen gaan geven. Hoe kijk jij daartegen aan?

O ja, dat laatste lijkt mij heel leuk! Dat zou ik in de toekomst zeker willen oppakken. Voor nu wil ik eerst eens met Personeelszaken gaan praten over een functie als relatiemanager. Toch gek, nu ik er met jou over praat, begrijp ik eigenlijk niet dat ik daar zo moeilijk over heb gedaan. Het klinkt allemaal zo simpel.

Het werkt vaak motiverend, als een ander meedenkt.

Stap 4 Evolueren (handelen) – kleine stappen en SMART-doelstellingen

In elk geval goed dat je zo duidelijk weet wat je wilt. Dan kunnen we gaan handelen en met kleine stapjes naar jouw doel toewerken. Omdat het altijd beter werkt een concreet doel voor ogen te hebben, kunnen we jouw doelstellingen SMART formuleren.

O ja, je bedoelt specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden. Daar werk ik dagelijks mee.

Zou je een dergelijke SMART-doelstelling voor jezelf kunnen formuleren? Dus hoe je meer tijd voor familie en vrienden kunt maken.

O ja, dat denk ik wel. Eens even nadenken. Ik wil in 2021 zeker 1 keer per maand een weekend met familie of vrienden organiseren. Om daarvoor voldoende energie te hebben, zou ik een baan als relatiemanager moeten zien te bemachtigen, bij voorkeur bij mijn huidige werkgever. Daarna wil ik over 2 jaar verkooptrainingen gaan geven bij bijvoorbeeld NCOI. Ik zeg bewust over 2 jaar, want ik wil eerst mijn nieuwe functie goed op de rit hebben voordat ik aan iets nieuws begin.

Dat lijkt mij een passende zet, gezien jouw wensen.

Stap 5 Gestaag effectueren/doorzetten – motiveren met zingeving

Ik ben benieuwd. Voelen jouw plannen nog steeds goed?

Ja zeker! Ik heb al met Personeelszaken gesproken. Als ik dat had geweten, had ik er al eerder werk van gemaakt.

En dat wil zeggen?

Ik kan al over 2 maanden als relatiemanager aan de slag gaan, tijdelijk dan wel. Als vervanger van een collega, die ziek is. Het voordeel daarvan is dat ik kan bekijken of het mij bevalt. Maar dat is nog niet alles. PZ zag die verkooptrainingen helemaal zitten. Ik ben er toch maar over begonnen, gewoon spontaan. Nou, en een reactie die ik heb gekregen. Helemaal te gek! Wij kopen nu veel van deze trainingen in. Dus ze kunnen veel geld besparen. Raar eigenlijk dat ze dat niet eerder bedacht hebben. Waarschijnlijk om vooringenomenheid te voorkomen. Maar als ik op afstand kom te staan door een andere functie te bekleden, dan zou ik die rol zo af en toe kunnen vervullen. Tenslotte weet ik ook van de hoed en de rand. Dus ik kan inhoudelijk ook nog mijn bijdrage leveren. Je weet echt niet wat dat voor mij betekent!

Ja wel hoor, ik kan het mij levendig voorstellen. Je gaat een authentiek leven leiden, een leven dat bij jou past, dat goed voor jouw familie/vrienden en voor jouw gezondheid is. En wat ook nog eens positieve energie geeft. Met als extra cadeautje: je gaat sneller dan de wind. Jouw SMART-doelstelling heb je eerder bereikt dat gepland.

Stap 6 Nestelen (stabiliseren) – dankbaarheid als je meer tijd voor familie en vrienden reserveert

Ja, wie had dat gedacht. En cliché maar waar, ik kan nu ook weer meer waarderen wat ik alles heb opgebouwd. Natuurlijk zijn er wel eens momenten geweest dat ik op mijn werk en werkgever heb afgegeven. Achteraf onterecht, want ze geven mij ook alle kansen van de wereld.

Ja, dat zal je ook wel verdienen na al die jaren van inzet. En nu ze eenmaal weten wat jij wilt, geef je ze ook de kans mee te denken.

Ja, het is een open deur, maar het blijkt weer eens hoe belangrijk het is te blijven praten. Het geeft mij zoveel meer lucht, dat ik weer de hele wereld aankan. Dank je wel voor jouw steun. Én voor jouw boek ‘Dit keer lukt het’.https://www.thema.nl/boek-dit-keer-lukt-het/

Gebruikte literatuur / Inspiratiebronnen

Testimonials

Snel en vakkundig! Twee vliegen in een klap. Echt nooit gedacht. Dank je wel, Ursela! Voor mij ben je een top mens!

Xander